Besøg på verdens største rumforskningscenter i Houston, Texas, USA

astronaut

Johnson Spacecenter i Houston i Texas er USA’s førende rumforskningscenter administreret af NASA, som betyder National Aeronautics & Space Administration. Det er USA’s offentlige statsejede rumforskningsorganisation dannet i 1958. Samtidig med dannelsen af NASA blev organisationen adskilt fra militæret, og det førte til mere rumforskning i stedet for servicering af militæret og våbenindustrien.

DSC_0021
Johnson Spacenter har et stort besøgscenter, der er en blanding af udstillinger og en slags eksperimentarium, hvor de besøgende selv på deres egen krop kan prøve ting i relation til rumflyvninger. Samtidig bruges besøgscenteret som et uddannelsescenter for børn og unge og lærerere. Man kan tilmelde sig dags – og ugekurser om rumfart, og man kan komme på udflugter på industrivirksomheder i omegnen, som samarbejder med NASAs rumfartcenter om et eller andet projekt.

DSC_0029

Som led i et besøg på centeret indgår også en guidet tur til NASAs 600 hektarer store Rumfartscenter med mere end 100 bygninger, hvor forskning og uddannelse omkring de fremtidige rumfarts programmer går hånd i hånd. Her arbejder mere end 4000 mennesker, heraf alene 110 astronauter omkring fremtidige bemandede rummissioner ud i rummet længere end månen. På den guidede tur hører du om udvælgelsen og uddannelsen af astronauter.

DSC_0022
Første astronautkandidater udvalgt i 1959

De første amerikanske astronautkandidater blev udvalgt i 1959, før bemandede rumflyvninger startede. NASA bad USA’s tre værn luftvåben, søværn og hæren om en liste over personer, der opfyldte specifikke kvalifikationer med henblik på en uddannelse til astronaut.

Efter en optagelsesprøve valgte NASA syv mænd, alle piloter, som de første amerikanske astronauter.  Siden de første uddannelser af astronauter i begyndelsen af 1960erne har NASA udvalgt yderligere 21 grupper af astronauter frem til i dag. Den seneste gruppe af astronaut kandidater omfatter skolelærere, læger, forskere og ingeniører. Mens det tidligere var piloter fra det amerikanske flyvevåben, der blev uddannet til astronauter i NASAs uddannelses- og forskningscenter i Houston, så kan civile i dag også søge. Alle ansøgere skal være amerikanske statsborgere. Hvert år søger flere tusinde med en bred vifte af uddannelser og baggrunde om, at blive astronaut. Siden 1959 er der dog kun 338, som har gennemgået uddannelsen med succes og er blevet astronaut.

DSC_0031-2
Uddannelseskrav

Optagelseskravene er høje og du skal have mindst en bachelorgrad indenfor en lang række fag blandt andet teknologi, biologi, fysik, datalogi eller matematik. Derudover kræves mindst tre års ledelelseserfaring indenfor dit fag enten gennem et job i det offentlige eller i det private erhvervsliv. For de kandidater, der ikke har mindst 1000 timers flyveerfaring som luftkaptajn på et jetfly, sørger NASA for at du får en flyveuddannelse for de kandidater, der skal benyttes som kaptajner på rumfartøjet.  Er du uddannet pilot får du under hele uddannelsesforløbet flyvetræning med minimum 15 flyvetimer om måneden. Under optagelsesprøven testes kandidaterne på mange parametre indenfor deres eget fag, ligesom der indgår en omfattende sundhedstest af hver enkelt ansøger. Et vigtigt led i optagelsesprøven er en lang række spørgsmål om kroppens fysiologi. Kender du ikke nok til din egen krop, dumper du.

DSC_0043

Uddannelse og evaluering

Optagelsesprøven varer en uge og omfatter personlige samtaler, medicinske undersøgelser, ligesom der foretages sikkerhedsundersøgelser af hver enkelt kandidats personlige baggrund. Er du kommet igennem nåleøjet, startes en uddannelse i NASA regi.  Det varer minimum to til tre år og er opdelt i flere kategorier. Alle kandidater skal gennemgå det, der svarer til uddannelsen her i landet for at bliver Frømand eller Jægerkorpsmand. Dertil kommer uddannelse i flyvning i vægtløs tilstand, øvelse i rumvandring, træning i rumflyvningskontrol i kontrolcenteret m.v.
Når du efter cirka 3 år er færdig med grunduddannelsen, bliver du testet og evalueret igen. Og den endelige udvælgelse som astronaut vil afhænge af en tilfredsstillende gennemførelse og evaluering af hele forløbet. En vellykket uddannelse betyder, at du skal kunne følgende; have tilegnet dig en omfattende viden om rumfarts systemerne og deres styring og opbygning, rumvandrings færdigheder, færdigheder ved brug af robotter, kunne tale russisk flydende samt bestå en flyvetest som pilot. I dag omfatter NASA rumpersonale foruden astronauter, forskere, ingeniører, læger, geologer, fysikere, elektroingeniører, mikrobiologer, IT specialister, human ressourceses specialister, regnskabskyndige, sprogeksperter, teknikere og medarbejdere med mange andre uddannelsesbaggrunde.

www.spacecenter.org
www.visitnasa.com
www.visithoustontexas.com

Tekst og foto: Aage Krogsdam

Aage Krogsdam

Freelance rejsejournalist og kasserer i Danske Rejsejournalister. Har rejst over det meste af verden, og har speciale i bl.a. Australien, Canada, Cypern, Finland, Grønland, Israel, Island, Malta, New Zealand, Nicaragua, Norge, Rusland, Sverige, Storbritanien, Sydafrika, Tyskland, USA, Venezuela og Østrig.

Aage Krogsdam has 58 posts and counting. See all posts by Aage Krogsdam