Byen bag digerne

Husum er blevet kaldt den grå by ved havet

 

Husum, Deich mit Schafen und Strand
Diget med græssende får og stranden i baggrunden

 

Den tyske forfatter Theodor Storm, der er født i Husum i Schleswig kaldt byen for den grå by ved havet.  Det synes jeg ikke man på nogen måde kan kalde byen, som har en spændende gammel middelalder bydel. Byens kendte forfatter er i øvrigt begravet på klosterkirkegården. Han døde i 1888 71 år gammel.

Husum ligger i marsken omgivet af diger med græssende får og kvæg. Husum var tidligere kendt for sine store kvægmarkeder. I dag har byen har godt 25.000 indbyggere og er i dag kendt for blandt andet sin rejeproduktion. foruden en charmerende bykerne finder du en dejlig slotspark i byen, hvor der om foråret er et blomstrende hav af smukke krokusser.

husum-2

Havneby i 1362

Der har ikke altid været en havn i Husum. Først ved stormfloden i 1362, da den vigtige handelsplads Rungholt blev ødelagt, fik Husum adgang til Vesterhavet og blev havneby  Nede ved byens lille havn er der om sommeren et hyggeligt miljø, hvor du kan få en god snak med de lokale fiskere eller nogen af de mange sejlbådsgæster, som finder her ind.

 

Hyggeligt miljø ved havnen i Husum
Hyggeligt miljø ved havnen i Husum

I byens centrum ligger Vor Frue kirke bygget i gule teglsten i perioden fra 1827-32. Kirken er en af de mest betydningsfulde klassicistiske bygninger i Nordeuropa. Den blev opført af den danske statsbygmester Christian Frederik Hansen, hvis forældre kom fra Husum.
Den minder lidt om Vor Frue Kirke i København, som Christian Frederik Hansen også byggede.
På torvet foran kirken står Tine-brønden, byens vartegn fra 1902. Den spæde pigeskikkelse skal minde om Catharina Asmussen, en af byens mest betydningsfulde filantroper, som sammen med slægtningene fra Woldsen-familien havde oprettet en stiftelse for ældre og syge folk. Brønden er en søster til Amanda fra Kerteminde.

Kvægmarkeder

Bydelen Nystaden er en del af den gamle nord-syd-hovedvej, og den var i middelalderen præget af mange gamle værtshuse. Det skyldes, at nord for bydelen fandtes Europas formentlig største kvægmarked, der lå ved den vestlige oksevej. Kun enkelte bygninger og en lille gade i den sydlige Nystad kan føres tilbage til tiden med kvægmarkederne. På grund af ændrede erhvervsvilkår og transport- og veterinære forhold blev kvægmarkedet lukket i 1960-erne.
Kvægmarkedets tyske navn var “Quickmarkt”. “Quick” er en omskrivning af ordet “kvæg”.  I byen fortælles en legende om en meget sjælden svinerace, det såkaldte “Husum Protestsvin”.
For at vise deres danskvenlige holdning havde nogle kvægavlere i 1800-tallets sidste årtier fremavlet en svinerace, som havde en forholdsvis stærk rød hudfarve med en bred hvid stribe midt på ryggen.

Omkring 12 km syd for Husum løber floden Ejderen ud i Nordsøen. Ejderen dannede en overgang grænse mellem Danmark og Tyskland (og mellem Slesvig og Holsten, der efter 2. verdenskrig blev slået sammen til den nuværende delstat).  Floden er 88 km lang og udspringer nord for Kiel, og løber derefter sydpå. En del Flodens første del udgør i dag en del af Kielerkanalen. Den lange flod afvander et stort område af Ditmarsken. Der blev i 1973 bygget en stor sluse for at regulere vandstanden og for at undgå oversvømmelser i marsken. Dæmningen er 4.8 km lang og der passerer ved hver ebbe og flod cirka 50 millioner kubikmeter vand gennem slusen.

 

 

 

Aage Krogsdam

Freelance rejsejournalist og kasserer i Danske Rejsejournalister. Har rejst over det meste af verden, og har speciale i bl.a. Australien, Canada, Cypern, Finland, Grønland, Israel, Island, Malta, New Zealand, Nicaragua, Norge, Rusland, Sverige, Storbritanien, Sydafrika, Tyskland, USA, Venezuela og Østrig.

Aage Krogsdam has 58 posts and counting. See all posts by Aage Krogsdam