Bornholms kunst og kunsthåndværk er i særklasse

Kunst – Bornholm har største koncentration af kunsthåndværkere målt pr. indbygger

Bornholms mangfoldighed af betagende natur og det rige kulturliv tiltrækker ikke kun turister fra nær og fjern.

Det har også tiltrukket kunstnere og kunsthåndværkere i stort tal.

Udviklingen hviler ganske givet på en historisk tradition omkring produktionen af lervarer og keramik, en produktion, som blev skabt for mere end 100 år siden.

I dag medvirker de mange kunsthåndværkere til at tegne et billede af et geografisk område, hvor kvalitet og æstetik er i højsædet. Hvor kunstnere kan inspirere og lade sig inspirere af hinanden og trods et stærkt sammenhold alligevel arbejde frit med henblik på udvikling af det personlige udtryk. Valget af materialer, udtryksformer, forskelle i temperament og arbejdsvilkår indebærer, at man på Bornholm møder en overordentlig broget skare.

KunstGlaskunstnere med verdensry

De fleste af Bornholms kunsthåndværkere sælger deres produktion til øens mange turister. Flere er repræsenteret på og sælger fra gallerier overalt i Danmark. Færre har opnået verdensry og er repræsenteret i samlinger og på museer i udlandet.

Blandt dem er glaskunstnerne Maibritt Jönsson og Pete Hunner. I en nedlagt hønsefarm placeret lige ud mod Kystvejen i Saltuna syd for Gudhjem har de skabt et enestående produktionsmiljø og en forunderlig verden i glaskunst, Baltic Sea Glass.

Deres daglige inspiration er Bornholms natur. Deres samarbejde og kunstneriske fællesskab har bragt glaskunsten til et niveau blandt de ypperste på verdensplan. De siger selv, at det er lysten til at afsløre glassets hemmeligheder, til at eksperimentere og afprøve materialets muligheder og begrænsninger, der har skabt deres originale kompositioner.

Anmeldere er enige om, at deres arbejde er æstetisk grundforskning i kunstnerisk metode og praksis, som de to i fællesskab har udviklet til perfektion. Og Jönsson og Hunner indtager derfor en fremtrædende position i den danske og internationale glasverden.

For et par år siden skabte de i fællesskab en serie kæmpestore fade i glas inspireret af havet, luften, løvfaldet og markernes majsplanter. Der var tale om en unika-produktion, som ikke var baseret på traditionelle teknikker, men derimod en langsommelig støbeproces, hvor glasset blev nedlagt i en form, lag for lag, indtil den det ønskede udtryk var opnået. Fadene vakte, naturligt nok, international opmærksomhed.

Fra Baltic Sea Glass udstillingen på Bornholm
Fra Baltic Sea Glass udstillingen på Bornholm

Ikke underligt, at glaskunstnere fra ind-og udland henter inspiration hos det bornholmske par. De underviser gerne og giver deres teknik videre til yngre glaskunstnere, som er på vej.

Der arbejdes i øvrigt på glasværkstedet alle ugens syv dage. Det er ganske enkelt en økonomisk nødvendighed at hole glasmassen flydende. De fleste af dagene produceres ”rugbrødsglas” og det må ikke misforstås, for det er en produktion på et højt kvalitetsniveau af glas produceret i serier, som sælges fra gallerier i ind- og udland.

En eftermiddag om ugen helliger Majbritt og Pete imidlertid til eksperimenter og fremstilling af unika-ting. Det sker torsdag mellem 14 og 16, og her er man velkommen til at lægge vejen forbi og se, hvordan eksperimenterne udvikler sig. En del af parrets unikaproduktion indgår i øvrigt i en særlig udstilling, som besøgende gæster kun får adgang til efter forudgående aftale. Der er alle dage gratis adgang til såvel værksted som galleri.

Grønbech Gaard i Hasle er som permanent udstillingssted et "fyrtårn" for kunsthåndværkerne
Grønbechs Gaard i Hasle er som permanent udstillingssted et “fyrtårn” for kunsthåndværkerne

Et ”fyrtårn” skabes

Majbritt Jönsson var i 2002 blandt initiativtagerne til en sammenslutning af de bornholmske kunsthåndværkere. Sammenslutningen fik navnet Arts & Crafts Association Bornholm, forkortet ACAB. For at blive medlem skal man lade sig bedømme af et udvalg, som på baggrund af faglige og kunstneriske kriterier vurderer, om ansøgeren er kvalificeret til optagelse.

Lokale politikere så hurtigt, at ACAB kunne få en central rolle i markedsføringen af Bornholms egenart, og det førte til beslutningen om at indrette den tidligere købmandsgård i Hasle, Grønbechs Gaard, som udstillingssted.

Kunsthåndværkerne fik dermed mulighed for at skabe et ”fyrtårn” i forbindelse med markedsføringen af ikke kun kunstnernes værker, men Bornholm som helhed. Denne position er styrket gennem ACAPs optagelse i 2015 i World Craft Council Europe, som er den verdensomspændende afdeling af kunstværker organisationen WCC.

I årene, der er gået, har Grønbechs Gaard medvirket til synliggørelse af det bornholmske kunsthåndværk, dels gennem ACAPs stamudstilling og dels gennem en række individuelle udstillinger. Efter den 10. september vises en specialudstilling i samarbejde med European Glass Context 2016 som den ene halvdel af Biennalen. Den anden halvdel vises på Bornholms Kunstmuseum. Aktiviteterne for denne sæson indstilles 12. november.

Fra en håndfuld medlemmer fra starten, tæller ACAB nu flere end 70 medlemmer, og gruppen er netop udvidet med fem nye medlemmer i år. Det er keramikerne Mølgaard & Marcussen i Rønne, Maria Munk Klarup i Svaneke og Hans Dahlgren i Gudhjem samt glaskunstneren Ulla Hein i Rønne og Gitte Helle i Svaneke, som arbejder i metal.

De gamle kan stadig

Hjorts Fabrik, i dag en del af Bornholms Museer, har stadig en mindre produktion af keramik med fire ansatte
Hjorts Fabrik, i dag en del af Bornholms Museer, har stadig en mindre produktion af keramik med fire ansatte

Midt i denne fantastiske udviklinghistorie for moderne kunsthåndværk skal de gamle ikke glemmes. Uden Michael Andersen og Hjort, begge keramikere med base på Bornholm, ville man næppe kunne se tilbage på den udviklingshistorie, der nu kan skrives.

Og Hjorts Fabrik er stadig aktiv. Nu som en del af Bornholms Museum. Fabriksanlægget i Krystalgade i Rønne er intakt. De gamle bygninger huser fortsat en produktion, dog nu fortrinsvis som demonstration af de gamle teknikker. Tilbage er fire medarbejdere, som stadig arbejder på de gamle drejestole fra 1876. Formene fra dengang er stadig brugbare og hentes ved lejlighed frem til nye produktioner, ligesom der lejlighedsvis åbnes mulighed for eksperimenterende produktion i såvel gamle som nye brændovne. Produkterne er til salg i museumsbutikken, der har udstillingsfacade ud mod Krystalgade.

Jørn Henrik Jørgensen

Journalist siden 1962. Mesterlæreuddannet med kortvarigt kursus på Danmarks Journalisthøjskole. Medlem af Dansk Journalistforbund siden 1964. Ansættelser på flere provinsaviser, freelance-tilknytning til DR en årrække, studier i statskundskab (Århus Universitet) 1973-75, 1976 kortvarigt fung. chef for Grønlands Radio udsendt af Ministeriet for Grønland, derefter flerårig ansættelse Berlingske Tidende, chef for Avisradio 1984-86, 1986-88 udviklingsopgave for landsdækkende dagblad, derefter freelance med fokus på arkitektur og kurser i corporate image for mindre virksomheder, siden 1995 freelance rejsejournalist med speciale i Tyskland, Sydsverige, Nordatlanten, Nordfrankrig. Mangeårigt medlem af Danske Rejsejournalister og nu æresmedlem af denne forening.

Jørn Henrik Jørgensen has 56 posts and counting. See all posts by Jørn Henrik Jørgensen