Dejlige oplevelser på vadehavsøen

Blandt de mest værdifulde naturtyper i Danmark hører strandengene Og nogen af landets mest udstrakte strandenge finder du på den nordlige del af Fanø, kaldet Grønningen. Også på Fanøs sydspids er der strandenge under navnet Hønen. Det der gør strandengene til noget særligt, er tidevandet. Tidevandet er kort fortalt den regelmæssige stigning og fald i vandstanden, som foregår i en cyklus på 12½ time. Tidspunktet for vandstandens højeste niveau kaldes flod og laveste niveau ebbe. Højdeforskellen mellem ebbe og flod er i Vadehavet cirka to meter, og det er det højeste i Danmark. Denne vekslen mellem høj og lavvande efterlader en masse liv på havbunden ved ebbe og det er dette myldrende liv af muslinger, krabber, snegle, sandorme, små fisk med videre som udgør et kæmpe spisekammer for fuglene.

Masser af sæler

Ud over fuglene er en anden stor oplevelse du kan se på Fanø de mange sæler. Specielt syd for Sønderho der er en stor sælbanke. Ved lavvande, kan du vandre ud til sandbanken på en time og komme tæt på sælerne. Men også i Nordby ligger der ofte flere sæler på sandbankerne lige uden for havnen, hvorfra Færgen sejler til Esbjerg hvert 12 minut. Der er mange sæler i Vadehavet omkring Fanø. Og det anslås, at der her findes omkring 3000 spættede sæler, som er den mest almindelige art. Men også gråsælen findes ude i vadehavet.

Bestanden vokser

Blandt de mest værdifulde naturtyper i Danmark hører strandengene Og nogen af landets mest udstrakte strandenge finder du på den nordlige del af Fanø, kaldet Grønningen. Også på Fanøs sydspids er der strandenge under navnet Hønen. Det der gør strandengene til noget særligt, er tidevandet. Tidevandet er kort fortalt den regelmæssige stigning og fald i vandstanden, som foregår i en cyklus på 12½ time. Tidspunktet for vandstandens højeste niveau kaldes flod og laveste niveau ebbe. Højdeforskellen mellem ebbe og flod er i Vadehavet cirka to meter, og det er det højeste i Danmark. Denne vekslen mellem høj og lavvande efterlader en masse liv på havbunden ved ebbe og det er dette myldrende liv af muslinger, krabber, snegle, sandorme, små fisk med videre som udgør et kæmpe spisekammer for fuglene.

Nationalpark

I området hvor Fanø ligger blev der for nogle år siden dannet en nationalpark under navnet Vadehavet. Parken strækker sig fra Blåvandshuk i nord til Tøndermarsken i syd. Området er et stykke enestående natur og Nationalparken omfatter Vadehavet, øerne Fanø, Mandø og Rømø, samt de lave landarealer og digerne langs fastlandets kyst. Her i Vadehavet finder du et af verdens vigtigste områder for fisk, fugle og sæler. Det anslås, at mellem 10-12 millioner vandfugle hvert år passerer Vadehavet på vej til eller fra deres yngleområder i Nordskandinavien, Sibirien eller Grønland.

Spisekammer

På deres vej nord og sydover spiser fuglene sig mætte i dette spisekammer på havbunden, der blotlægges ved ebbe to gange i døgnet. Der er talt op mod 60.000 snegle pr. m2 i vaden. Hvis du vil opleve vadehavets forunderlige verden, kan du gøre det ved et besøg på Fanø, der ligger lige midt i dette enestående naturlandskab, og hvor hele øen udgør en del af nationalparken Vadehavet. Sammen med den tyske og hollandske del af Vadehavet er der tale om en af Europas største nationalparker.

Fanø hele året

Uanset årstid er Fanø et besøg værd. Der foregår altid en række aktiviteter og mens det mylder med turister om sommeren, er vinteren mere stille. Jeg besøgte øen i sommer, og fra terrassen på Fanø Krogård indtog vi ve frokost. Fra terrassen er der ellers en flot udsigt til Esbjerg og lige ud for kroen lå der cirka 50 meter fra kajen seks sæler og solede sig på en sandbanke, som blev større og større i takt med at tidevandet trækker sig tilbage.

Stjerneskud

På kroens menu er der flere fiskeretter blandt andet den berømte vestjyske bakskuld, samt stjerneskud. Rødspætten steges på panden eller dampes i hvidvin. Der pyntes med blandet andet røget Fanø laks og Lakse Kaviar. Til frokosten prøvede vi den lokale øl Fanø bryghus, en lys hvede øl og en mørk øl a la porter. Begge øl smagte dejligt og passede godt til smørrebrøddet.

Gode ældre værelser

Vores værelser var hyggelige. Men kroens værelser bærer naturligvis præg af at der er tale om en 300 år gammel kro. Men der manglede ikke noget og sengene var fine at sove i. Morgenmaden bestod af lækker røræg med bacon, varme grovboller, ost, diverse pålæg, marmelade, samt forskellige slags juice. Fanø Krogaard ligger direkte ud til havne-promenaden i Nordby få hundrede meter fra færgelejet med hyppige forbindelser til Esbjerg med færgeselskabet Færgen.

En af landets ældste privilegerede kroer

Kroen hører til en af landets ældste. Den 27. oktober 1664 fik en mand ved navn Jørgen Frandsen sammen med sin hustru, Margrethe Andersdatter bevilling på at drive Fanø Krogård og Sønderho Kro. Der var formentlig en slags krovirksomhed på stedet allerede før 1664, da det var fra Nordby at man sejlede til Esbjerg. I forfatteren N. M Kromanns ”Fanøs historie ” fra 1964 kan man læse den spændende historie om Fanø Krogård.

Øl og brændevin

Blandt andet skulle Jørgen Frandsen forpligte sig til at holde gode og dygtige varer af øl, brændevin og i alt i rette tide for billig rimelig betaling. Allerede efter nogle få år at Jørgen Frandsen havde fået bevillingen, efterfulgtes han af Peder Gallesen som bevillingshaver. Han fik bevillingen mod en betaling af seks rigsdaler årligt til kgl. Majestæts jordebog med eneret på at sælge øl og brændevin på øen. Det hed i skrivelsen ” til hvilken ende Fanø sogns indbyggere alvorlig befales sig ikke at fordriste og understå øl og brændevin eller nogen anden slags drik på andre steder, hvor det kan være at købe og til øen føre end fra bemeldte Peder Gallesen – ej heller nogen brændevin, selv at brænde ej heller udtappe – uden Peter Gallesens vidende og vilje.

Smug brænderi

Det var et monopol der ville noget og det rettede beboere på øen sig der heller ikke efter, idet Peter Gallesen mente at have opdaget, at der foregik et omfattende smug brænderi med tilhørende smugkro i sognet. Ligeledes at der foregik ulovlig indførsel af øl og brændevin, som han hævdede var til stor skade for hans forretning. Gallesen indstævnede to personer i Rindby, som han mistænkte for smug brænderi. Men de hævdede at de allerede før Gallesen kom til øen havde ophørt med at drive smugkro. Gallesen kunne ikke bevise deres skyld og de blev frifundet. Selvom Gallesen fik sin virksomhed tinglyst, så beskyldte han forsat sine bysbørn for ulovligheder. I de forløbne 300 år indtil Kromanns bog udkom i 1964 havde 28 personer i kortere eller længere tid drevet Fanø Krogaard med større eller mindre udbytte.

www.fanoekrogaard.dk

www.visit.fanoe.dk

www. Faergen.dk

 

 

Aage Krogsdam

Freelance rejsejournalist og kasserer i Danske Rejsejournalister. Har rejst over det meste af verden, og har speciale i bl.a. Australien, Canada, Cypern, Finland, Grønland, Israel, Island, Malta, New Zealand, Nicaragua, Norge, Rusland, Sverige, Storbritanien, Sydafrika, Tyskland, USA, Venezuela og Østrig.

Aage Krogsdam has 58 posts and counting. See all posts by Aage Krogsdam